Edukacija

Kratki tefsir sure El-Kevser

El-Kevser je 107. kur’anska sura i ima tri ajeta. Većina komentatora Kur’ana smatra da je objavljena u Mekki, dok rani autoriteti Hasan, ‘Ikrime i Katāde...  

Musibeti

Riječ musībe (nesreća) u Kur’anu Neizostavni dio života na ovome svijetu jesu, između ostalog, i nevolje ili nesreće koje pogađaju ljude u njihovim životima, pojedinačno...  

Ihsan nije nešto nedostižno

Prenosi se da je jednom prilikom melek Džibril došao našem pejgamberu Muhammedu, a.s., u ljudskom liku i upitao ga šta je to islam? Muhamed, a.s.,...  

Pejgamberova darežljivost u ramazanu

Nalazimo se u mjesecu ramazanu, mjesecu u kojem posteći  nastojimo dostići više deredže takvaluka ili bogobojaznosti. U ovom mjesecu nastojimo izgraditi, ili pak ojačati lijepe...  

Kakav treba biti odnos prema Kur’anu?

Sve na ovome svijetu teži svojoj potpunosti, svom savršenstvu i sve se, od samog svog početka, kreće u tome pravcu. Tako je čak i sa...  

O biti islamskog shvaćanja porodice

Vjerska analiza porodice u naše je doba neophodno potrebna. Vjersku organizaciju zanima porodica, jer je ona njezina prastanica, džemat u malom, mali džemat. U porodici...  

Copyright © 2020. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Džemat Wiesbaden