Dr. Osman ef. Kozlić: Bajramska hutba

El-hamdu lillahi rabbil-alemin, ve sssalatu vesselamu ala ešrefil-enbija vel-murselin. Bismillarrahmanirrahim. O vi koji vjerujete, propisuje vam se post, kao što je propisan i onima prije vas, da biste se grijeha čuvali. (Kur’an, El-Bekare, 183)Neka je hvala Uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam, blagoslov i mir Božiji na sve njegove vjerovjesnike i poslanike, od Adema do Muhammeda, a.s. Hvala Allahu koji nas je počastio da budemo muslimani, oni koji traže mir s Mirom, Uzvišenim Stvoriteljem, a potom i sa svim ljudima i svim Njegovim stvorenjima. Neka je salavat i selam na najodabranijeg među vjerovjesnicima i svim ljudskim bićima, Muhammeda, a.s, za koga Kur’an kaže da je poslan kao milost svjetovima, a nama muslimanima kao najljepši uzor u životu.

Draga braćo! Ramazan mjesec je iza nas. Nadamo se da da smo zahvatili ponešto od njegovih fadileta, vrijednosti, koristi i dobrobiti. Koga prođe ramazan bez da se okoristi njegovim dobrotama i blagodatima, prošlo ga je veliko dobro. Propustio je priliku koju mu Uzvišeni Allah daje jednom u godini dana. Kao što je prilika koju propusti onaj čovjek kod kojeg njegovi roditelji dožive duboku starost, a on je ne iskoristi da zaradi džennet, da hizmeti svojim roditeljima, da im vrati makar malo od duga kojim su ga zadužili. Tako je i sa našom vjerom. Ako našu vjeru, din, prevedemo na naš maternji jezik ili bilo koji jezik kojim se služimo, valja znati da je značenje ove riječi dejn ili dug kojim nas je Dragi Bog zadužio. Dug za život, zdravlje, nafaku, porodicu, a posebno dug ili emanet za vjeru koji smo uprtili na svoja pleća, za sve to valja polagati račun pred Uzvišenim Gospodarom.

Nadamo se da smo se okoristili ramazanskim blagodatima, da nas je zahvatila Allahova milost/rahmet, da smo zaslužili oprost od grijeha/magfiret i da smo se spasili od džehennemske vatre. Njegova milost nas neće zahvatiti sve dok ne budemo spremni okititi se Njegovim svojstvom, dok ne budemo spremni mi biti milosivi prema svojim bližnjima, svojim komšijama i svim Njegovim stvorenjima. Njegov oprost nećemo zaslužiti sve dok ne budemo spremni oprostiti jedni drugima za propuste, grijehe i eventualne povrede koje činimo jedni drugima. Ramazan nas uči da takvi nastojimo biti i poslije ramazana, milostivi, spremni na praštanje i pomoć jedni drugima. To je blagodat ramazana. To je smisao riječi Njegovog Poslanika, Muhammeda, a.s: Ko bude postio mjesec ramazan, čvrsto vjerujući Allaha, i ko bude sviđao račun sam sa sobom, biće mu oprošteni prethodni grijesi. Nadamo se da smo sveli račune sami sa sobom i da ćemo poslije ovog ramazana, ako Bog da, nastojati biti bolji muslimani i muslimanke, korisniji svojim porodicama, društvu i državi u kojoj živimo, svome džematu i svojoj Zajednici.

Poštovana braćo. Posebno je važno naglasiti u ovom mubarek danu našu čvrstu opredjeljenost i vezanost za svoj džemat. Džemat je ovdje nama u dijaspori sve. On je naša kuća, naše mjesto okupljanja, mjesto gdje učimo o svoj vjeri i kulturi, mjesto koje predstavlja jedinu garanciju za očuvanje vjere, jezika i kulture. Džemat je naša garancija da će naša djeca od nas preuzeti emanet vjere i prenijeti je na svoje potomke. Mi drugog izbora ili alternative nemamo. S druge strane, mi u Zapadnoj Evropi imamo posebnu zadaću ili priliku da kao muslimani predstavimo Islam našim komšijama druge vjeroispovjesti. Imamo priliku da ponešto od njih naučimo, o njihovoj tradiciji, kulturi, radnoj etici i običajima. Da prihvatimo ono što je dobro i korisno, da budemo bolji muslimani, korisniji svojoj Zajednici i društvu u kojem živimo.

Džemat je zajednica muslimana koju moramo čuvati, graditi i nadograđivati. Društva i državne zajednice u kojim živimo omogućuju nam da slobodno ispovijedamo svoju vjeru i ostvarujemo zakonom zagarantovana prava. Moramo to poštovati i cijeniti, moramo i sami pokazati da smo korisni faktor u njima, da i mi doprinosimo prosperitetu i razvoju društva, sekularne i pravne države. Pozivamo vas i na današnji dan blagdana da aktivno učestvujete u doprinosu društvu i državi u kojoj živite, a posebno da date svoj doprinos očuvanju, razvoju i unapređenju cijele zajednice evropskih naroda, Evropskoj uniji, koja je jedina garancija sigurnosti, prosperitetu i blagostanju svih njenih građana. Nadamo se da će se u što skorije vrijeme porodici evropskih naroda i zemalja pridružiti i Bosna i Hercegovina.

U tom kontekstu vam skrećem pažnju da ne zaboravite na svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu, svoju maticu, koju moramo voljeti i pomagati. Pri tome mislimo i na one naše članove koje dolaze iz Sandžaka, Srbije i drugih domovinskih zemalja, a kojima je Bosna matična domovina. Nemojte zaboraviti da vas je zemlja Bosna podigla i othranila, da ste iz nje otišli u bijeli svijet u potrazi za boljim životom. Svi se moramo potruditi da Bosni vratimo svoj dug prema njoj, jer rekli smo da din znači dug koji Bogu Dragom vraćamo. Nemojte zaboraviti svoje džemate iz kojih dolazite, a posebno vas molimo da pomognete naš narod u manjem BH entitetu, naše hrabre povratnike. Oni su nas zadužili, oni čuvaju baklju vjere tamo gdje su dušmani mislili da će biti ugašena. To posebno naglašavamo kada govorimo o izgradnji naših institucija i institucionalnom, organizovanom pomaganju našim ljudima kroz zekat i sadekatul-fitr koje uplaćujemo u jedinstven fond, bejtul-mal iz kojeg se pomažu naši povratnički džemati bez čije pomoći ne bi mogli opstati i funkcionisati.

Draga braćo! Allah nas u svojoj časnoj Knjizi poziva da čuvamo sebe i svoje porodice od vatre ili džehennema. Držimo se džemata i zajednice, jer jedino ćemo na taj način, uz Allahovu pomoć i dovu koju mu upućujemo, sačuvati sebe i svoju porodicu od propasti i džehennema ili iskušenja na ovom svijetu. Jer, oni koji glavu svoju okrenu od Opomene ili Njegove knjige, Mi ćemo dati da iskuse težak i tegoban život, kazuje Kur’an. I na budućem svijetu će biti slijepim proživljeni. Kada budu pitali zašto su slijepi proživljeni, a vid su imali na ovom svijetu, biće im rečeno da su im znakovi i opomene dolazili, a oni su ih zaboravljali, pa će tako i sami biti zaboravljeni. Zato je u ramazanu toliko puta naglašeno da je Allah upravo u ovom mjesecu počeo objavljivati Kur’an, da bismo zapamtili i razumjeli da se držimo Kur’ana, da ga čitamo i iščitavamo, da saznajemo njegove tajne i da svoj život nastojimo uskladiti prema njegovim uzvišenim principima.

Draga braćo. Bajram je dan radosti. Mi se danas radujemo što smo ispostili mjesec dana ramazana. Možda svi nisu bili u stanju da ispoštuju ramazan. Ali, sigurni smo da ste dolazili u džamije, klanjali džume i teravije, onoliko koliko su vam radne obaveze dopuštale. Ima dosta onih koji su postili radeći teške poslove, koji su dolazili na teravije i izmirili obaveze zekata i sadekatul-fitra. Njima posebno čestitamo i molimo Allaha da ih obilato nagradi.

Molimo Allaha da vas nagradi za iftare koje ste priređivali i na drugi način pomagali svoj džemat i džematske aktivnosti. Nadam se da svako od nas ima razloga da se danas raduje. Zamolićemo vas da tu svoju radost podijelite najprije sa svojim ukućanima, posebno sa najmlađima koji trebaju da osjete čari bajramske radosti. Podijelite svoju radost sa svojim komšijama, a one vaše najmilije koji su daleko u domovini nazovite i čestitajte im bajram. Posebno vam skrećemo pažnju da i poslije bajrama dolazite na namaze u svoj džemat, da navraćate kad vam se ukaže prilika, da pokažemo da je ramazan na nas pozitivno djelovao.

Nemojte zaboraviti da je drugi dan bajrama, dan šehida. Sjetite ih se u svojim dovama, naših najhrabrijih i najboljih sinova. Nastojte da se u džematima našim sjetimo njihove žrtve, da im proučimo kelimei-tevhid, jasin i fatihu.

Svi muslimanima Bošnjacima, pripadnicima i članovima Islamske zajednice Bošnjaka u Zapadnoj Evropi, svima onima koji je doživljavaju kao svoju, u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Italiji, Holandiji, Francuskoj, Danskoj, Finskoj, Švedskoj, Norveškoj i Velikoj Britaniji čestitam ramazanski bajram: Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Copyright © 2020-2024 Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Džemat Wiesbaden. Developed by Visualis.