Posts tagged: Abdulgafar Velić

Ihsan nije nešto nedostižno

Prenosi se da je jednom prilikom melek Džibril došao našem pejgamberu Muhammedu, a.s., u ljudskom liku i upitao ga šta je to islam? Muhamed,...  

Copyright © 2020. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Džemat Wiesbaden