Posts tagged: Almir Fatić

Kratki tefsir sure El-Kevser

El-Kevser je 107. kur’anska sura i ima tri ajeta. Većina komentatora Kur’ana smatra da je objavljena u Mekki, dok rani autoriteti Hasan, ‘Ikrime i...  

Copyright © 2020-2024 Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Džemat Wiesbaden. Developed by Visualis.