Posts tagged: Lejletu-l-berat

Mubarek noć Lejletu-l-Berat 27. marta

Mubarek noć Lejletu-l-berat, po Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu nastupa u akšam, u subotu, 27. marta, i vjesnik...  

Copyright © 2020-2023 Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Džemat Wiesbaden