Posts tagged: Lejletu-r-Regaib

Lejletu-r-Regaib: Prva mubarek noć mjeseca redžeba

Vjernici se raduju mubarek noćima, jer čovjek svjestan Boga – prije negoli pogleda ka Nebesima – gleda u sebe. Mubarek noći su dodatno ohrabrenje...  

Copyright © 2020-2023 Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Džemat Wiesbaden