Posts tagged: Mekteb za odrasle

Mekteb za odrasle

Sufara-učenje arapskog pisma (ponedjeljkom od 19 sati) Kiraet-učenje Kur’ana sa tedžvidom (utorkom od 19 sati) Napomena: Na časovima sufare i kiraeta obrađivat ćemo i...  

Copyright © 2020-2024 Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Džemat Wiesbaden. Developed by Visualis.