Posts tagged: Sadekatu-l-fitr

Visina sadekatu-l-fitra i iznos nisaba za ramazan 2020. godine

Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini donijelo je odluku kojom je utvrđena visina sadekatu-l-fitra za ramazan 1441. h.g./2020. godine. Polazna osnova za...  

Copyright © 2020. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Džemat Wiesbaden