Posts tagged: Zekat

Osnovne informacije o zekatu i sadekatu-l-fitru

Šta je zekat ? Uzvišeni Allah kaže: „Uzmi od njihovih imetaka zekat da bi ih očistio i blagoslovljenim učinio.“(Et-Tevbe 103) Muhammed a.s. je rekao...  

Senad Ćeman: Problem parainstitucionalnog zekata

Piše: Senad Ćeman Skoro da ne pamtim mjesec ramazan bez polemike o načinu izdvajanja zekata. Taman kad pomislimo da se to pitanje dovoljno objasnilo...  

Visina sadekatu-l-fitra i iznos nisaba za ramazan 2020. godine

Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini donijelo je odluku kojom je utvrđena visina sadekatu-l-fitra za ramazan 1441. h.g./2020. godine. Polazna osnova za...  

Copyright © 2020. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Džemat Wiesbaden