Mektebska nastava, druženja, predavanja i kursevi za period od 15.01.2022. godine

Mektebska nastava, druženja, predavanja i kursevi za period od 15.01.2022. Predviđeni sadržaji će se održavati u sljedećim terminima uz obavezno pridržavanje mjera zaštite:

Utorak

 • 19,00 – 21,00 sati – učenje Kur’ana, tedžvid, sufara i mekteb za odrasle. (maškarci)

Četvrtak

 • 19,00 – 21,00 sati – učenje Kur’ana, tedžvid, sufara i mekteb za odrasle.(žene)


O početku kurseva sufare, učenja Kur’ana i mekteba biće te maknadno obavješteni.

Subota

 • Sabahsko druženje iza sabah namaza uz kraći ders.
 • 9,00 – 10,30 sati – I grupa, ilmihal i sufara.
 • 10,30 – 12,00 sati – II, ilmihal-najmlađi učenici i koji su se tek upisali u mekteb.
 • 12,00 – 13,30 sati – III grupa, Kur’an, učenici koji uče u Kur’anu.
 • Druženja, tribine, predavanja (biće te na vrijeme obavješteni)

Nedjelja

 • Sabahsko druženje iza sabah namaza uz kraći ders.
 • 9,00 – 10,30 sati – I grupa, ilmihal i sufara.
 • 10,30 – 12,00 sati – II, ilmihal-najmlađi učenici i koji su se tek upisali u mekteb.
 • 12,00 – 13,30 sati – III grupa, Kur’an, učenici koji uče u Kur’anu.

Navedeni termini su podložni promjenama ako se ukaže potreba.

Napomene:

 • Molimo sve polaznike da budu u prostorijama mekteba najmanje pet minuta prije početka nastave.
 • Svi polaznici za vrijeme mektebske nastave sa sobom trebaju obavezno imati ilmihal, sufaru svesku, ordner za kopirane materijale i školski pribor za pisanje i bojenje.

Kontakt za sve informacije o mektebu:
Fahrudin ef. Džinić, Mobil: 0170 3536640,
Büro: 0611 16895644, E-Mail: fahrudin.dzinic@arcor.de

Copyright © 2020-2024 Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Džemat Wiesbaden. Developed by Visualis.