Osnovne informacije o zekatu i sadekatu-l-fitru

Šta je zekat ?

Uzvišeni Allah kaže: „Uzmi od njihovih imetaka zekat da bi ih očistio i blagoslovljenim učinio.“(Et-Tevbe 103)

Muhammed a.s. je rekao o zekatu: „Niti jedan kapital nije propao ni na kopnu ni na moru ni zbog čega, nego zbog toga što nije čišćen zekatom.“

„Ko dadne zekat, taj je od sebe odstranio nesreću“.

„Osigurajte vašu imovinu zekatom, bolesne liječite sadakom, a od nesreće branite se dovom Allahu dž.š.“

Zekat je četvrta islamska dužnost koja predstavlja vidljivu manifestaciju islamskog vjerovanja. Zekat kao islamska dužnost, naređena je svakom muslimanu i muslimanki, koji posjeduju šeriatom određenu količinu imovine – nisab.

Šta je nisab?

Nisab je šeriatom određena količina imovine čijim sticanjem nastaje obaveza davanja zekata. Zekat se ne daje na vrstu i količinu imovine koja ne iznosi nisab. Nisab za ramazan 1442. H.g. (2021 god.) iznosi 4.250,00 €.

Koliko je imovine obavezno izdvojiti na ime zekata?Ukoliko se posjeduje nisab, dužnost je dati četvrtinu od jedne desetine imovine što procentualno iznosi 2,5 % ili četrdeseti dio.

Šta je predmet zekata?

Predmet zekata je imovina koju vlasnik posjeduje godinu dana. To je sljedeća imovina: -zlato, srebro, novac i vrijednosni papiri; -trgovačka roba; -poljoprivredni proizvodi; -određene domaće životinje.

Kome se daje zekat?

Zekat se daje; za siromahe, bjednike, ubirače zekata (džemate), one čija srca treba pridobiti u Islam, za oslobađenje sluga, prezaduženim osobama, za opće dobro i putniku koji ostane bez osnovnih sredstava. Ove kategorije je uspostavio Allah dž.š. u Kur’anu u 60 ajetu Sure Et-Tevbe.

Šta je sadekatu-l-fitr?

Sadekatul-fitr je islamska imovinska dužnost muslimana koja se izvršava tokom mjeseca ramazana – davanjem određene vrijednosti u novcu ili naturi siromašnim muslimanima.

Muhammed a.s. je rekao:

„Ramazanski post lebdi između nebesa i zemlje i neće dospjeti na svoje mjesto dok se ne da sadekatu-l-fitra“. (Hadis)

Ko je dužan dati sadekatu-l-fitr?

Sadekatu-l-fitr dužni su dati svi muslimani i muslimanke kojima poslije redovnih potreba ostane imovine u vrijednosti jednog sadekatu-l-fitra,  bez obzira na starosnu dob. To znači da će svaki musliman dati sadekatu-l-fitr za sebe i svoju porodicu (ženu, djecu itd).

Sadekatu-l-fitr treba dati prije nego se klanja bajram-namaz. Muhammed a.s. je rekao: „Ko dadne sadekatu-l-fitr prije bajram-namza bit će to sadekatu-l-fitr koji je kod Allaha primljen, a ko dadne poslije bajram-namaza, to je obična sadaka.“

Visina sadekatu-l-fitra za ramazan 1442. H.g. odnosno 2021. godine za područje Islamske zajednice Bošnjaka u Zapadnoj Evropi iznosi:

I Kategorija 20 €, II Kategorija 15 €, III Kategorija 10 €

U našim prilikama zekat i sadekatul-fitr se prikuplja u Bejtul-mal (zajedničku kasu) Islamske zajednice koja ta sredstva raspoređuje na osnovu prioriteta.

Zekat i sadekatul-fitr možete uplatiti direktno u prostorijama Džemata Wiesbaden ili putem konta sa naznakom za tu svrhu.

KONTAKT INFORMACIJE:

IGBD-Gemeinde Wiesbaden e.V., Rheinstr. 64, 65185 Wiesbaden
Bankverbiendung: Naspa Wiesbaden
IBAN: DE76 5105 0015 0100 1966 03, BIC: NASSDE55XXX
Web: www.igbd-gw.org, E-mail: info@igbd-gw.org
Tel.: 0611 168 95 644, Fax: 0611 168 95 781, Mobil: 0170 3536640,

Copyright © 2020-2024 Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Džemat Wiesbaden. Developed by Visualis.