Poruka petkom muftije Dr. Osman-ef. Kozlića: Ko ruši Bejtu-l-mal, ruši Zajednicu muslimana

U petak, 01. ramazana 1441. h.g., odnosno 23.04.2020. godine muftija za Zapadnu Evropu Dr. Osman ef. Kozlić obratio se članovima i pripadnicima Islamske zajednice u zemljama Zapadne Evrope.

Obraćanje Vam prenosimo u cijelosti:

Poštovana braćo i sestre, Es-Selamu alejkum

Imajući u vidu da je samo nekoliko dana prije nastupanja mubarek mjeseca ramazana 1441/2020.godine, od strane pojedinaca, Bošnjaka, muslimana, predstavnika vjerskih udruženja (džemata) iz Austrije i humanitarnih organizacija iz Njemačke, stigao javni pozivi (putem društvenih mreža i putem promotivnog materijala koji se šalje na adrese naših džemata) za prikupljanje zekata i sadekatul-fitra mimo zajednice muslimana iz Bosne i Hercegovine (Islamska zajednica u BiH), te imajući u vidu da je, prema islamskom učenju, štetu obaveza otkloniti koliko god je to moguće, a posebno štetu koja može zadesiti Zajednicu muslimana, odlučio sam da Vam se u svojstvu muftije Islamske zajednice Bošnjaka za Zapadnu Evropu obratim prvog dana mubarek mjeseca ramazana prigodnim obraćanjem.

Uzvišeni Allah nas u svojoj Časnoj Knjizi upozorava:

”O, vi koji vjerujete, ako vam pokvaren čovjek dođe s nekom viješću, dobro je provjerite, kako ne biste, u neznanju nekome zlo nanijeli pa se za to što ste učinili pokajali”. (Kur’an, El-Hudžurat,6.)

Povod objave ovog ajeta iz časnog Kur’ana, kako nam navode predaje ili hadisi koje bilježe Imami Ahmed i drugi, bio je postupak jedne osobe koju je Plemeniti Poslanik, neka je na njega salavat i selam, poslao plemenu Beni Mustalik da od muslimana spomenutog plemena u zajedničku kasu (blagajnu, bejtul-mal) sakupi zekat. Kako ga je izaslanik pogrešno obavijestio da isti odbijaju dati zekat, Muhammed, a.s., se rasrdio misleći da su se spomenuti muslimani odmetnuli od vjere. Međutim, uskoro dolazi delegacija iz spomenutog plemena i obavještava Poslanika, a.s., da se izaslanik vratio s pola puta, te da ga oni nisu ni vidjeli. Nakon kraćeg vremena Allah Uzvišeni objavljuje gore spomenuti ajet kao opomenu svima nama da vijesti i pozive treba dobro provjeriti, kako ne bismo nekome zlo i nepravdu učinili, pa se za to kasnije kajali.

Stoga, ovu poruku upućujemo Vama, poštovana braćo i sestre, muslimani i muslimanke, članovi i pripadnici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Zapadnoj Evropi, Bošnjacima i Bošnjakinjama i svima onima koji ovu zajednicu doživljavaju kao svoju.  Potpuno svjesni činjenice da u slobodnom društvu kakvim se smatraju društva i društvene zajednice u zemljama Zapadne Evrope, udruženja, džemati, humanitarne i druge organizacije imaju pravo raditi i djelovati u skladu sa zakonima zemalja u kojima djeluju, te imajući u vidu da ista imaju pravo za svoj rad tražiti finansijsku podršku svojih pristalica, smatramo da ista nemaju pravo manipulisati ljudima, te dovoditi muslimane i muslimanke u zabludu i iskušenje i poigravati se sa njihovim temeljnim ubjeđenjima.

Zekat je farz, stroga obaveza svakom punoljetnom muslimanu i muslimanki, da u skladu sa njihovim finansijskim mogućnostima, dopuste da od njih bude uzeto ono što u njihovom imetku predstavlja pravo koje pripada drugome. Kur’an kaže Plemenitom Poslaniku, a.s: Uzmi iz njihove imovine zekat, kojim ćeš ih očistiti i prljavštine osloboditi, i blagoslovi ih. Tvoj blagoslov će, sigurno, za njih smirenje predstavljati, a Allah sve dobro čuje i sve dobro zna. (Et-Tevba, Pokajanje, 103) Drugim riječima, niko nema pravo samovoljno primjenjivati Allahov propis, mimo Zajednice muslimana, mimo ulul-emra, onih kojima su povjereni emanet i odgovornost.

Oni koji to rade, umjesto dobra čine prijestup ili veliki grijeh, jer osim što nemaju zakonsko ovlaštenje, svoju vjeru dovode u pitanje, jer su izdali emanet koji im je povjeren. Oni koji postupaju na ovakav način, te javno iznose stav da se zekat i sadekatul-fitr mogu sakupljati od muslimana mimo Islamske zajednice kojoj ti muslimani duhovno pripadaju i javno pozivaju muslimane da ruše Bejtul-mal, sami sebe isključuju iz Zajednice muslimana.

Takve predvodnike nije dozvoljeno slijediti, za njima namaz nije dozvoljeno obavljati, niti je dopušteno preko njih izvršavati ibadetsku obavezu davanje zekata i sadekatul-fitra. Oni koji bi samostalno ubirali zekat i sadekatu-l-fitr unose raskol i sami sebe isključuju iz Islamske zajednice, a to znači da oni koji se povedu za njima kao i oni neće imati prava koja imaju članovi i pripadnici IZ u domovini, domovinskim zemljama i dijaspori. Bejtul-mal je temelj zajednice kao što je namaz temelj vjere. Ko ruši bejtu-l-mal, ruši Zajednicu.

Kada neko od vas izdvoji zekat ili sadelatul-fitr na šerijatski ispravan i zakonit način kroz svoj džemat, svoju Islamsku zajednicu u BiH, Vijeće muftija donosi odluku za prispjela sredstva u Bejtul-mal i odlučuje da se iz toga što od nas prispije finansiraju medrese u BiH i Sandžaku, fakulteti u BiH i Sandžaku, muftiluci i muftijstva, uključujući i Sandžak, Zapadnu Evropu, Australiju i Ameriku, povratnički džemati u manjem entitetu, siromašni i potrebni muslimani u BiH i izvan nje, Gazi Husrev-begova biblioteka, studenstki dom Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu, Media centar, Preporod, Izdavačka djelatnost IZ u BiH, Ured za društvenu brigu, odjel za brak i porodicu, za mlade, itd, itd. Zapravo, mi na ovaj način pomažemo čitav jedan sistem, jednu od najvažnijih institucija u Bošnjaka i u Bošnjačkom narodu, svoju Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini.

Za pojašnjenje ove važne ibadetske obaveze džematlijama i iznošenje jasno propisanog stava po ovom pitanju, zaduženi su oni najodgovorniji u našim krovnim organizacijama, medžlisima i džematima: glavni imami, imami, predsjednici zajednica, medžlisa, džemata i članovi izvršnih i džematskih odbora. Zajedno sa mnom, oni su odgovorni pred Bogom i ljudima, na ovom i budućem svijetu. Podsjećam i sebe i vas na riječi Allaha Uzvišenog u suri El-Enfal: O, vi koji vjerujete, nemojte izdati Allaha i Poslanika i svjesno izigrati povjerenje koje vam je ukazano. (El-Enfal,27)

Niko nema pravo dati zekat i sadekatul-fitr osim onako kako je propisano, niti iko ima pravo zadžati za sebe i svoj džemat ono što mu, po Božijim i ljudskim zakonima, ne pripada. Oni koji tako budu radilli, neka znaju da su uprtili breme koje će ih provaliju svaliti. Grijeh koji su na taj način uprtili na svoja leđa neće biti samo jedno loše djelo ili grijeh, jer kaže Allahov Posalnik, a.s.: ”Ko od muslimana uvede ružan običaj ili praksu, imaće grijeh za to i grijeh svih onih koji ga budu slijedili”.  Oni koji budu znali za takva djela,a  ne budu na njih ukazivali, opominjali i svjedočili, imaće za to grijeh i snosiće odgovornost na oba svijeta.

Umjesto toga, poslušajte Alalhov savjet: O, vi koji vjerujete, ako se Allaha budete bojali, osposobiće vas da pravilno prosuđujete, preći će preko vaših ružnih postupaka i oprostiće vam, jer Allaha krasi velika dobrota. (El-Enfal,29) I ne zaboravite da je džemat tj. zajednica muslimana pod Allahovom zaštitom (jedulllahi meal-džema’a), kako stoji u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježi Tirmizija od Ibn Omera.

Tvoja Zajednica te sada treba

I pitaju šta da udijeljuju? Reci: ”Ono što pretječe” (El-Bekare, 119). Višak ili ono što pretekne svakodnevne potrebe, braćo i sestre, jeste ajet u kojem nam uzvišeni Allah govori da možemo izabrati nekoliko načina na kojima ćemo izvršiti obavezu zekata. Ovo višak znači minimum koji smo obavezni izdvojiti. Ali, kome mi to dajemo i u čije ime? U ime Allaha treba da damo i odlučimo se da damo minimum. Je li to ispravno? Jeste, ali to je ad’aful-iman, kako stoji u jednom hadisu Allahovog Poslanika, najslabiji iman. Zato što uzimamo ono najmanje, a možemo uzeti više, možemo dati više. Zanimljivo je ovdje napomenuti da nas Kur’an podučava i kaže: Ovaj Kur’an, doista, upućuje onome što je najispravnije i obveseljava vjernike  koji čine dobra djela viješću da ih čeka velika nagrada.  (Isra, 9) Na drugom mjestu Kur’an kaže: Obraduj robove moje, koji slušaju Govor (Kur’an) i slijede ono što je u njemu najljepše. To su oni koji je Bog na pravi put uputio i koji imaju pameti. (Ez-Zumer,18)

Zar je moguće da u Kur’anu ima nešto što je ispravno, ispravnije, dobro, bolje, najbolje, najlljepše? Naravno da ima. U ova dva ajeta Uzvišeni Gospodar nam skreće pažnju na ključnu stvar u našem poimanju vjere i obaveze naše spram toga. Kur’an, naprimjer, kaže da imamo pravo na nepravdu uzvratiti istom mjerom, ali kaže, ako se strpite, to je bolje za one koji su strpljivi. Ili, na primjer, da nije isto činiti dobro i činiti zlo. Uzvrati onim što je najljepše, pa će, najednom, neko s kim si u neprijateljstvu poput prisna prijatelja postati, govori Kur’an. U čemu je poenta. Možda nam još jedan ajet da konačan odgovor: I slijedite ono najljepše što vam je objavljeno od vašeg Gospodara prije nego što vam, iznenada, dođe kazna, a da i ne predosjetite. (Ez-Zumer,55)

Poštovana braćo i sestre, Bošnjaci i Bošnjakinje u Zapadnoj Evropi. Pozivam Vas da u vremenu krize i iskušenja pokažemo da  nismo klonuli duhom, da naš iman nije oslabio, nego da je ojačao. Mi muslimani Bošnjaci i pripadnici naše Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini navikli smo u mjesecu ramazanu izmirivati ibadetsku obavezu zekata. To je zato što vjerujemo da se u ovom mubarek mjesecu, a tako i jeste, umnogstručuju naša dobra djela, te da će tako i naš zekat imati veću vrijednost ako ga izdvojimo u Ramazanu. Zekat je obaveza na imetak koji posjedujemo i na koji jednom godišnje izdvajamo 2,5%. Sadekatul-fitr ili vitre kako se u narodu kaže, obaveza je vezana za ramazanski post i ona se daje za sebe i svoje ukućane, one koje smo dužni izdržavati. I to u iznosu minimalne jednodnevne ishrane.  Na primjer, ako neko ima 10 000 eura za zekat će izdvoji 250 eura. Apoeni za vitre su po 10, i 15 ili 20 eura. To znači da je 2,5% najmanji iznos za zekat, kao i 10 eura za vitre, jer se može dati i više od tog iznosa, 15, 20 ili više. Na primjer, ako nas je u kući četvero, na ime vitara možemo dati 40, 60, 80 i više eura. Isto vrijedi i za zekat: možemo na gore spomeniti iznos dati 250, 300, 500 i td.

Pozivam vas da zbog ove situacije kojom smo pogođeni svi, pokažemo istinsku solidarnost. Pozivam i sebe i vas da ove godine nanijetimo dati duplo više u odnosu na naše dosadašnja davanja. Izaberimo ono najbolje, ono najljepše o čemu Kur’an govori. Jer, nije isto za četveročlanu porodicu na ime sadekatul-fitra ili vitara izdvojiti 40 i 80 eura. Time ćemo na najbolji način iskazati zahvalnost Uzvišenom Stvoritelju, ali i pomoći svome džematu, svojoj zajednici, svojoj domovini, svome narodu. Isto uradimo sa zekatom. Umjesto 250 na gornji iznos, nanijetimo i dadnimo više i osjetimo slast imana, budimo zahvalni Dragom Bogu na onome što nam je dao. Budimo sigurni da ćemo jedino davanjem u hair povećati i oplemeniti naš imetak, ali i naše duše, pa i naša srca pročistiti i imetak naš očistiti. Pokažimo solidarnost sada kad je najpotrebnije. Isto tako, ako iz zdravstvenih razloga ne možemo postiti, niti u narednim godinama napostiti, nanijetimo da se iskupimo fidjom koja je u visini sadekatul-fitra za jedan dan. Ako smo imali u nijetu da nekoga počastimo iftarom za ramazan u svom džematu, a to ne možemo izvršiti zbog ove situacije, izvršimo to na taj način što ćemo povećati iznos zekata i sadekatul-fitra koje ćemo uplatiti kroz naš džemat. Pomozimo tako svoj džemat i svoju zajednicu, a nagrada za nijet i dobro djelo neće izostati.

Pozivajući Vas putem ove poruke da se jasno distancirate od onih koji unose nered u naše redove, od onih koji su zalutali i koji druge odvode u zabludu, najiskrenije Vas selamimo. Pokažimo našim ibadetima, našim postom, namazima i dovama, ali i našom spremnošću da dio svog imetka žrtvujemo na Allahovom putu, da nas ništa ne može odvratiti od naše vjere, naše Islamske zajednice i naše domovine. Čisteći svoju dušu i svoj imetak zekatom i upotpunjujući svoj post sadekatul-fitrom kroz svoj džemat i jedinstveni fond Bejtul-mal Islamske zajednice u BiH, pokažimo da smo spržili svoj egoizam, da smo sazreli kao organizovana zajednica i narod, da spremni dočekujemo izazove koji su pred nama.

U nadi da ćete ovaj mubarek mjesec provesti u ibadetskom ambijentu u krugu svojih porodica, srdačnom Vas selamim i želim Vam da ga ispostite u zdravlju i Allahovom zadovoljstvu.

Copyright © 2020-2024 Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Džemat Wiesbaden. Developed by Visualis.