Zašto trebam svoju djecu upisati u mekteb?

Navikli smo da postavljamo pitanje ZAŠTO, jer hoćemo da znamo svrsishodnost, razlog ili potrebu onoga što radimo. Ako možda postavljate pitanje ZAŠTO MEKTEB ili ako se možda dvoumite biste li ili ne upisali svoje dijete u mekteb, mi vam nudimo nekoliko odgovora, koji će vam, nadamo se, pomoći da se odlučite i odbacite svaku dilemu. Tih odgovora, naravno, ima kudikamo više, a vjerujemo da su i ovih nekoliko sasvim dovoljni da u vama prevagne odluka ZA MEKTEB:

  1. Zato što je jedna od glavnih islamskih dužnosti svoju djecu podučiti osnovnim islamskim propisima i odgojiti ih u duhu islama. Muhammed, a.s., je rekao: “Roditelj je obevezan prema djetetu: da mu da lijepo muslimansko ime, da ga lijepo odgoji, da ga poduči pismenosti, plivanju i ratnim vještinama, da ga izdržava imovinom zarađenom na dozvoljen način i da ga oženi, odnosno, ako je kćerka, uda kad dođe vrijeme za to.”
  2. Zato što hoću sebe i svoju djecu da sačuvam od džehennemske vatre koja će biti strašna kazna za one koji se ogluše o Allahove, dž.š., propise. Allah, dž.š., kaže u Kur’anu: „O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti i o kojoj će se meleki strogl i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovijeda neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti“ (Et‑Tahrim, 6. ajet).
  3.  Zato što želim da iza sebe ostavim fino i u islamu odgojenu djecu koja će i poslije moje smrti učiti fatihu, jasin ili hatmu i upućivati dovu Allahu, dž.š., svojim roditeljima za oprost. Muhammed, a.s., je rekao: “Kada čovjek umre prekida se mogućnost pristizanja sevaba za dobra djela osim u 3 slučaja: ako je iza sebe ostavio valjano i hairli u islamu odgojeno dijete koje mu dovu čini, ako je ostavio trajnu sadaku ‑ vakuf, koji i poslije njegove smrti koristi ljudima i znanje kojim se ljudi koriste i poslije njegove smrti.”
  4. Zato što želim da moja djeca upoznaju i zavole osnovne isiamske propise, da razumiju smisao, potrebu i opravdanost tih propisa i da se naviknu da ih praktično primjenjuju. Želim da moja djeca nauče klanjati namaz, da nauče učiti Kur´an, da nauče kako će i na riječi i na djelu biti muslimani. Želim da budu sretni i ponosni što pripadaju Ummetu islama, a ne, ne daj Bože da se toga stide. Allah, dž.š., kaže u Kur’anu: “Naredi čeljadi svojoj da obavlja namaz i istraj u tome. Mi ne pitamo tebe za nafaku. Mi ćemo ti nafaku osigurati! A samo one koji se Allaha budu bojaii i grijeha klonili čeka lijep svršetak” (Kur´an, sura Taha, 132. ajet).
  5. Zato što želim da moja djeca upoznaju šta im je kao muslimanima halal ‑ dozvoljeno, a šta haram ‑ zabranjeno činiti, jer će samo ako budu poštovali halal i haram biti sretni i na ovom i na budućem svijetu. Želim da nauče kakvo je zlo alkohol, droga, prostitucilja, krađa, laž, sijanje smutnje, ogovaranje itd. i da se toga klone.
  6. Zato što želim da se moja djeca druže i upoznaju sa drugom muslimanskom djecom i da se kada dođe vrijeme za to, inšaallah ožene muslimankom ili udaju za muslimana. Loših primjera koji nas kao roditelje trebaju zabrinuti u ovom pogledu ima nažalost na pretek.
  7. Zato što želim da moja djeca izgrade privrženost prema džematu i Islamskoj zajednici, prema svojoj domovini Bosni i Hercegovini, Sandžaku ili Kosovu i prema svemu drugom što je napredno i humano.
  8. Zato što sam svjestan da škole obrazuju djecu, a da ih ne odgajaju, posebno ne u islamskom duhu. Naprotiv, svjestan sam kakav štetan i razarajući uticaj na duše djece imaju mediji, društvo i sredina gdje živimo. Muhammed a. s. je rekao: “Koga, kako treba, ne odgoje roditelji, odgojiće ga vrijeme.” Ja neću da odgoj svoje djece prepuštam slučaju i vremenu!
  9. Zato što mi je jasno, da mi u nastojanju da djecu islamski odgojim i usmjerim najbolje može pomoći upravo mekteb i stručna pomoć imama ‑ muallima.

Džemat Wiesbaden

Copyright © 2020-2024 Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Džemat Wiesbaden. Developed by Visualis.