O Džematu

U toku mjeseca Ramazana 1993 godine, kada je sve veći broj našeg naroda pristizao u ovaj grad, rodila se ideja za osnivanje Džemata. Jači intenzitet aktivnosti za formiranje džemata osjetio se u julu i augustu iste godine, kada je formiran Inicijativni odbor koji će izvršiti određene pripreme za registraciju i početak rada Džemata. Članovi tog inicijativnog odbora bili su ljudi koji su ovaj džemat vodili od tada pa sve do skupštine Džemata koja je odžana 30.10.1994 godine. Veliki je broj onih džematlija koji nisu bili članovi Inicijativnog odbora, ali su dali nesebičnu finansijsku i moralnu podršku budućem radu ovog Džemata.

Džemat obuhvata sam grad Wiesbaden, kao i okolna mjesta: prema Mainzu – Mainz Kastel, Mainz Kostheim, prema Koblenzu – Bad Camberg, Rüdesheim, Taunusstein, Bad Schwalbach, Idstein, Limburg (sada samostalan džemat), Nidernhausen, prema Frankfurtu – Hofheim, Flörsheim, Rüsselsheim i Eppstein.

Broj Bošnjaka na području ovog Džemata stalno se mjenjao uslovljen migracionim zbivanjima, ali smo došli do približnih informacije da je trenutno na području koje pokriva Džemat Wiesbaden cirka između 600-900 porodica. Važno je napomenuti da se članovi Džemata Wiesbaden Bošnjaci iz Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Srbije i Crne Gore, Makedonije i Kosova, a tu su i braća Albanci sa Kosova i iz Makedonije.

Broj članova Džemata na početku rada bio je 45. Od tada pa do danas bilo je stalnih promjena u broju čalanova. Od kada je Džemat kupio vlastite vakufske prostorije 2011. godine članstvo se značajno povećalo. Džemat je dostigao svoju stabilnost u članstvu kroz veću komunikaciju na relaciji Džemat-džematlije i kroz ponudu različitih sadržaja za svoje članstvo. Trenutni broj članova prelazi brojku od 300 članova. Napominjemo, da je filozofija rada Džemata takva, da svakog insana koji se regisrovao u naš Džemat nikada nismo izbrisali iz evidencije našeg Džemata bez obzira da li je plaćao članarinu ili ne. Ako bi uzeli u obzir i tu činjenicu onda bi ova brojka prešla 500 članova. Mi se nadamo da je naš džematski potencijal mnogo veći nego što brojke pokazuju.

Džemat je kupio vlastite vakufske prostorije u ramazanu 2011. Od 2011 pa do ramazana (maja) 2019. godine džemat je bio u fazi saniranja i renoviranja kupljenog vakufskog objekta. 15. decembra 2018. godine obilježen je jubilej 25. godina postojanja džemata. A godinu dana kasnije 15.12.2019. godine, u sklopu manifestacije „dani Džemata Wiesbaden“ uprličena je svečanost „Dan Vakifa“ kada se i zvanično završilo renoviranje vakufskog objekta. Tom prilikom uručene su zahvalnice svim donatorima, vakifima i džematlijama koji su dali svoj doprinos u ovom hajirli projektu.

U džematu se obavljaju svi namaski vaktovi, odžava se mektebska nastava, kursevi sufare i Kur’ana, predavanja i tribine, promocije knjiga kao i humantarne akcije, kulturne i sportske manifestacije. Kada je bio veći broj omladine organizirane su pojedine sekcije koje su imale zapažene rezultate kao što je Karate sekcija „Bosna“ i Hor „Ašik“. Danas u sklopu Džemata djeluje fudbalski klub „SV BOSNA 04“ koji se takmiči na nivou (Kreislige) lige grada Wiesbadena. Od 2009 godine Džemat je redovno organizirao Večer Kurana a povremeno susret žena i večer duhovne muzike.

Ono što je posebna odlika ovog džemata jeste uspješan rad mekteba iz čijih klupa je jedan broj polaznika nastavio svoje školovanje u našim medresama a danas su to uspješni promotori dobra u okruženju gdje žive. Mektebska nastava se izvodila jedno vrijeme i u Bad Cambergu, Limburgu i Wetzlaru. Džemat je nekoliko puta bio domaćin Regionalnog i Savenog takmičenja iz mektebske nastave. Literatura se u džematu redovno distibuira i to iz oblasti vjere, kulture i historije. U toku agresije na BiH ovaj džemat je dao nesebičnu podršku odbrani domovine u raznim vidovima, putem novčanih davanja, u robi i hrani. Bili smo uključeni u sve veće akcije koje je vodila Islamska zajednica i Ambasada BiH u Njemačkoj.

Aktivnosti Džemata u zadnjih 15 godina su proširene i na druga polja društvenog angažmana u gradu Wiesbadenu. Džemat je učesnik je stalnih međureligijskih susreta, molitvi za mir, općekorisnih kulturno-obrazovnih i odgojnih sadržaja, prijekata za prevenciju i očuvanje zajedničkih vrijednosti i mnogo drugih aktivnosti od općeg značaja. Redovno smo domaćini u edukaciji učenika i studenata njemačkih škola kao i odraslih grupa na temu islama i muslimana.

Na području Džemata egzistirala je Bosanska dopunska škola. Sa Bosanskom dopunskom školom koju je vodio prof. Alija Uzunović, saradnja je bila na zavidnom nivou jer smo bili jedan od organizatora za početak rada ove škole zajedno sa profesorom Alijom Uzunovićem. Sa svim drugim organizacijama izvan džemata surađujemo onoliko koliko su nam interesi i ciljevi slični.

Džemat bio domaćin 22.04.2007 godine prve konstituirajuće sjednice Sabora Mešihata IZ Bošnjaka u Njemačkoj na kojoj je izabran prvi muftija u dijaspori za područje IZ Bošnjaka u Njemačkoj. Danas je u Wiesbadenu sjedište Ureda muftije Dr. Osman ef. Kozlića, muftije za Zapadnu Evropu

Aktuelni članovi džematskog odbora: Almir Handanović, predsjednik, Mujo Topalović, član, Senad Avdić, član, Edin Gafić, član, Sabahudin Bajrović, član, Rasim Aličković, član i Fahrudin Džinić.

Imamsko-hatibsku i muallimsku dužnost od početka rada Džemata obavlja Fahrudin ef. Džinić.

 • GLAVNI IMAM

  Imamsko-hatibsku i muallimsku dužnost od početka rada Džemata obavlja Fahrudin ef. Džinić.

  Aktuelni članovi džematskog odbora: Almir Handanović, predsjednik, Mujo Topalović, član, Senad Avdić, član, Edin Gafić, član, Sabahudin Bajrović, član, Rasim Aličković, član i Fahrudin Džinić.

 • KONTAKT INFORMACIJE

  IGBD-Gemeinde Wiesbaden e.V.
  Rheinstr. 64, 65185 Wiesbaden

  Tel.: 0611 168 95 644
  Fax: 0611 168 95 781

  Bankverbiendung:
  Naspa Wiesbaden
  IBAN:DE76 5105 0015 0100 1966 03
  BIC:NASSDE55XXX

  Web: www.igbd-gw.org
  E-mail: info@igbd-gw.org

  Fahrudin ef. Džinić
  Mobil: 0170 3536640
  Büro: 0611 16895644
  E-Mail: imam@igbd-gw.org

Copyright © 2020-2024 Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Džemat Wiesbaden. Developed by Visualis.