Zamjenik reisu-l-uleme dr. Enes ef. Ljevaković: Zekat je iskazivanje zahvalnosti Gospodaru

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg  Vjerovjesnika, Muhammeda, s.a.v.s.,  njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe!

Poštovana braćo i sestre,

Ovo je četvrta džuma u mubarek mjesecu ramazanu, mjesecu Allahove milosti i oprosta, mjesecu Kur’ana, posta, odricanja i strpljivosti, mjesecu najintenzivnije borbe protiv vlastitih slabosti, strasti i poriva, samoobračuna i preispitivanja, mjesecu solidarnosti i saosjećanja sa slabima, nemoćnima i gladnima, mjesecu promicanja porodičnih vrijednosti i brige za Zajednicu. Blagoslovljeno ramazansko vrijeme nudi nam brojne mogućnosti i prilike da zaslužimo Njegovu milost i oprost. Ovo je najodbranije vrijeme za natjecanje u dobru, na koje nas Gospodar svjetova poziva u više kur’anskih ajeta. U suri El-Bekare Svevišnji kaže:

و لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيئ قدير.

„Svako se okreće prema svojoj Kibli, a vi se potrudite da druge, čineći dobra djela, pretečete! Ma gdje bili, Allah će vas sabrati – Allah, zaista, sve može.“ (El-Bekare, 148) Natjecanje u dobru obuhvata sva polja dobročinstva, uključujući obavezne i dobrovoljne ibadete/obrede i dobra djela općenito. Allah dž.š podsjeća nas u Kur’ani-kerimu na bezbrojne blagodati koje nam je darovao a na koje mnogi ljudi ne obraćaju pažnju i ne iskazuju zahvalnost na njima. U suri Ibrahim (32-34. ajet) Allah dž.š. kaže: „Allah je Stvoritelj nebesa i Zemlje; On spušta s neba kišu i čini da pomoću nje rađaju plodovi kojima se hranite; i daje vam da se koristite lađama koje plove morem voljom Njegovom, i daje vam da se rijekama koristite; i daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom; i daje vam svega onoga što od Njega ištete, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. Čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan.“ Na ovim bezbrojnim Božijim blagodatima iskreni vjernici i vjernice zahvaljuju srcem, riječima i djelima. Ova zahvalnost se prije svega ostvaruje ustrajnim izvršavanjem temeljnih islamskih dužnosti. Mjesec ramazan je vremenski okvir za izvršavanje svih ovih temeljnih dužnosti izuzev obreda hadža.

U današnjoj hutbi govorit ćemo o obavezi zahvalnosti na blagodati imetka izvršavanjem obaveza zekata i sadekatul-fitra, koje se u islamskom učenju označavaju kao imovinski ibadet/dužnost. Naša je praksa da se obaveza izdvajanja zekata izvršava u ramazanu, što je svakako najbolje vrijeme za to, jer se farzovi izvršeni u ramazanu višestruko vrednuju, kako se navodi u hadisu, a obaveza sadekatul-fitra izvršava se isključivo tokom mjeseca ramazana, odnosno prije klanjanja Bajram-namaza.

Zekat, kao što je općepoznato, jedan je od uvjeta kojima se iskazuje i potvrđuje pripadnost islamu i muslimanskoj zajednici. U suri Et-Tevbe, 11. ajet, Svevišnji kaže: ,,Ali ako se oni budu pokajali i namaz obavljali i zekat davali, braća su vam po vjeri.”

Glavni smisao ustanove zekata jeste iskazivanje zahvalnosti Stvoritelju na blagodati imetka putem izdvajanja zekata na određene vrste imovine. Ibadetom zekata duša se čisti od pokuđenih osobina škrtosti, sebičnosti i pohlepe za prolaznim dunjalučkim dobrima, a imovina se njime čisti, štiti i uvećava. Uzvišeni Allah kaže:

و ما أنفقتم من شيئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين

,,…što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje“. (Sebe’, 39)

و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون

,,A za zekat koji izdvojite da biste Allahovo zadovoljstvo stekli – takvi će dobra djela Svoja umnogostručiti.” (Er-Rum, 39)

Poslanik s.a.v.s. kaže: ,,Kada izdvojiš zekat  iz svog imetka, štitiš ga i odstranjuješ iz njega ono što je, po tebe, zlo u njemu.“ (El-Hakim) Zabilježeno je da je Muhammed  a.s. rekao: ,,Zaštitite svoj imetak izdvajanjem zekata. “ (Ebu Davud)

S druge strane, u Kur’anu i sunnetu navodi se žestoko upozorenje onima koji ne izvršavaju ovu obavezu. U suri Et-Tevbe, 34 – 35. ajet,  Svevišnji upozorava: „Onima koji zlato i srebro (tj. imovinu) gomilaju i ne troše ih na Allahovom putu – navijesti bolnu patnju. Na dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. „Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali.“ Komentirajući ova dva ajeta i upozorenje sadržano u njima, ulema naglašava da se ono odnosi na imovinu iz koje se ne izdvaja zekat, ne i na imovinu iz koje se izdvaja zekat.

Od Enesa ibn Malika se prenosi da je neki čovjek došao Poslaniku s.a.v.s. i rekao mu: ,,O Božji Poslaniče, ja posjedujem veliki imetak a imam brojnu porodicu i rodbinu, pa me uputi kako da postupam sa tom imovinom? Poslani, k s.a.v.s. je rekao: ,,Izdvoji zekat iz tvog imetka jer se time on čisti, pazi svoju rodbinu, ne zaboravi pravo siromašnoga, komšije i onoga koji prosi!” (Ahmed) U citiranom hadisu Poslanik, a.s., je jasno razlučio između obaveze izdvajanja zekata i obaveze individualnog pomaganja rodbine i sirotinje putem obične sadake i sl.

Ibadet zekata podrazumijeva dvije obaveze: jedna se odnosi na izdvajanje propisanog iznosa iz imovine koja dostiže iznos nisaba, a druga obaveza je da se ta imovina stavi na raspolaganje organiziranoj Zajednici muslimana, putem Bejtul-mala, čiji čelnici (ulul-emr) imaju obavezu da prikupljena sredstva raspodjele korisnicima definiranim jasnim kur’anskim tekstom, sukladno prioritetima Zajednice. Od momenta propisivanja ovog farza bilo je jasno da je to obaveza i pravo Zajednice, o čemu nije bilo dvojbe u prvoj generaciji muslimanima.

Obaveza organiziranog prikupljanja zekata u Bejtul-mal utemeljena je u 103. ajetu sure Et-Tevba: “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها“ „Uzmi iz imovine njihove zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš“. Tako je Vjerovjesnik, a.s., razumio i u praksi primijenio citiranu Allahovu zapovijed kroz instituciju organiziranog prikupljanja zekata u Bejtul-mal putem službenih prikupljača (su’at).

Gore citirana kur’anska naredba izravno je upućena Vjerovjesniku, a.s., kao čelniku Zajednice, što znači da se odnosi i na sve kasnije njene predvodnike. Ajet ovlašćuje i zadužuje Vjerovjesnika, a.s., a poslije njega sve one koji budu predvodili muslimansku/islamsku zajednicu, da organizira prikupljanje zekata i raspodjeljuje ga sukladno odredbi u 60. ajetu sure Et-Tevba.

Jasno je da vjernici imaju obavezu da svoj zekat predaju prikupljačima ovlaštenim od islamske vlasti,  jer, u protivnom, kur’anska obaveza i zapovijest o organiziranom prikupljanju i raspodjeli zekata ne bi bila izvršena.

Budući da ovaj ajet pojašnjava i ograničava sve ajete koji u općenitoj formi naređuju izvršenje obaveze zekata: „و آتوا الزكاة“, oni se trebaju razumijevati i tumačiti u duhu spomenutog pojašnjenja i ograničenja.

Također, kur’anski ajet kojim se definiraju korisnici zekata posve jasno ukazuje na princip organiziranog prikupljanja zekata. Naime, među korisnicima zekata izričito se spominju kategorije korisnika „vel-‘amiline alejha“, tj. oni koji organiziraju i rade na prikupljanju zekata, zatim „vel-muellefeti kulubuhum“, tj. oni čija srca treba pridobiti za islam i zajednicu muslimana te „fi sebilillah“, tj. na Božijem putu, a to su svrhe koje se punovažno mogu ostvariti samo putem organizirane zajednice muslimana, odnosno institucije Bejtul-mala.

Na važnost i obaveznost prikupljanja zekata u Bejtul-mal ukazuje primjer prvog halife hazreti Ebu Bekra, koji je odbacio kvaziargumente i tvrdnje nekih pojedinaca, nakon smrti Allahovog Poslanika, a.s., da će se držati obaveze klanjanja namaza, ali ne i obaveze izdvajanja zekata u Bejtul-mal, jer je ta obaveza bila vezana za Poslanika, a.s., te da se, prema njihovim tvrdnjama, ne odnosi na halife poslije njega. Hazreti Ebu Bekr je jasno istakao svoju odlučnost da će nastaviti praksu Vjerovjesnika a.s.: ,,Tako mi Allaha, boriću se protiv onoga ko pravi razliku između namaza i zekata. Borit ću se protiv svakog ko odbije izdvajanje zekata u Bejtul-mal koje je činio u vrijeme Poslanika.”

Treba napomenuti da se argumenti koji govore o šerijatskoj utemeljenosti organiziranog prikupljanja zekata izravno odnose na ustanovu zekata, ali se isti propis, na temelju analogije (kijas) i općeg interesa (masleha amme), primjenjuje i na sadekatul-fitr, što je kod nas prihvaćeno i potvrđeno fetvom nadležnih organa Islamske zajednice, budući da su korisnici  sadekatul-fitra, prema tumačenju učenjaka našeg mezheba, isti kao i korisnici zekata. To znači da se korisnici sadekatul-fitra ne reduciraju samo na kategoriju socijalne potrebe, već se usmjeravaju i za kategorije „vel-amiline alejha“, „vel-muellefeti kulubuhum“  i „fi sebilillah“, tj. različite vjerske aktivnosti čiji je cilj promoviranje islama i njegovih vrijednosti.

Izdvajajući zekat i sadekatul-fitr u Bejtul-mal, vjernici izvršavaju svoju obavezu potvrđujući time odanost vjeri i Zajednici, a nadležni organi Islamske zajednice  preuzimaju odgovornost za raspodjelu prikupljenih sredstava na način kako je to Kur’an časni definirao.

Nadamo se da će vjernici i ove godine, kao što su to činili prethodnih godina, izvršiti svoje imovinske ibadete na propisani način, moleći Allaha, dž.š., da ih nagradi Svojom neizmjernom nagradom.

Milostivi Allahu, smiluj nam se u odabranim danima ovog odabranog mjeseca ramazana, mjeseca posta, mjeseca Tvoje milosti i oprosta, oprosti nam grijehe, zaštiti nas od džehennemske vatre i uvedi nas u obećani Džennet. Amin, ja Rabbel-‘alemin!

(Izvor: Islamskazajednica.ba)

Copyright © 2020-2024 Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Džemat Wiesbaden. Developed by Visualis.