Mekteb za odrasle

  • Sufara-učenje arapskog pisma (ponedjeljkom od 19 sati)
  • Kiraet-učenje Kur’ana sa tedžvidom (utorkom od 19 sati)

Napomena: Na časovima sufare i kiraeta obrađivat ćemo i gradivo iz oblasti fikha, hadisa, tefsira, ahlak i povijesti islama.

Aktivnost počinje u ponedjeljak 4. oktobra 2021. godine a nevedeni termini se mogu proširiti ako za to bude potrebe. Starosna dob nije ograničena. Dobro nam došli!

„Postani učen, ili onaj koji se obrazuje; slušaj šta učeni govore; poštuj učene i voli ih! Nemoj biti peto (neznalica), pa da propadneš.“ (Hadis)

Kontakt za sve informacije o mektebu:
Fahrudin ef. Džinić
Mobil: 0170 3536640, Büro: 0611 16895644
E-Mail: fahrudin.dzinic@arcor.de

Copyright © 2020-2023 Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Džemat Wiesbaden